Contact phone number:0969.032.937

Contact email:

ACTIVE EVENTS

NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG TRẦN ANH HÀ TĨNH Tuyển dụng

Địa điểm phỏng vấn: Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hà Tĩnh
Địa chỉ: 156 Trần Phú – tp. Hà Tĩnh
Thời gian: 05-06/09/2016

Địa điểm làm việc: Trung tâm bán lẻ Điện máy Trần Anh Hà Tĩnh
Địa chỉ: 173 Hà Huy Tập – tp. Hà Tĩnh

Địa điểm phỏng vấn: TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: 156 Trần Phú – tp. Hà Tĩnh
Thời gian 1 : 8h30-16h30 ngày 05/09/2016
Thời gian 2 : 8h30-16h30 ngày 06/09/2016

=>>> Các ứng viên khi đi phỏng vấn vui lòng mang bản cứng THÔNG TIN ỨNG VIÊN (Download tại đây)

TUYỂN 100 NHÂN VIÊN với các vị trí tuyển dụng =>>>> XEM TẠI ĐÂY

07 Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An, Quang Trung

1 REVIEW & 0 BÌNH LUẬN

Thêm phản hồi

MỜI BẠN LOGIN ĐỂ ĐÁNH GIÁ