Contact phone number:0969.032.937

Contact email:

ACTIVE EVENTS

Mỳ cay Gochu TP Vinh Tuyển dụng Tuyển dụng

SẮP KHAI TRƯƠNG MÌ CAY GOCHU TP. VINH
Đ/C: Số 1 Đường Kim [TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ]
? ? ? GOCHU XIN THÔNG BÁO ? ? ?
Vào lúc 13h ngày 17/09/2016 (tức NGÀY MAI) tại Quán Mỳ cay Gochu (Số 1 Kim Đồng) sẽ tổ chức 1 buổi phỏng vấn tập trung và training 1 số kỹ năng cần thiết dành cho nhân viên (y) (y) (y)
✌ ✌ ✌ Các bạn nào đã NỘP HỒ SƠ vui lòng đến đúng giờ nhé ✌ ✌ ✌
Còn đối với những bạn CHƯA NỘP HỒ SƠ mà muốn đăng kí thì có thể bổ sung ngay tại buổi phỏng vấn nhé :)))) ?

1 Kim Đồng, TP Vinh, Nghệ An, Kim Đồng

0 BÌNH LUẬN

Thêm phản hồi

MỜI BẠN LOGIN ĐỂ ĐÁNH GIÁ